Güncel Haberler

Çerikli Kasabası

crkli

ÇERİKLİ’NİN TARİHÇESİ

Delice İlçesi , Çerikli Kasabası , Yeni yapan köyü ve Çongar köyü’nde yapılan Arkeolajik çalışmalarda derlenen çanak çömlek parçalarına göre kasabanın tarihinin M.Ö: 3000-5000 yıllarına dayandığı söylenebilir.
1071 malazgirt zaferinden sonra Anadolunun kapılarının Türklere açılması sonucunda hızla türkleşmiştir.Çerikli ve cıvarının ilk fethedilen beldelei olduğu tahmin edilmektedir.

11.Yüzyıldan sonra Çerikli ve yöresine oğuz Türkmen boyları yerleştirilerek iskana açılmıştır.
Bazı haçlı seferleri sırasında buralar tekrar batılıların eline geçmiş olmasına rağmen 12.Yüzyıldan sonra tekrar selçukluların hakimiyetine girmiştir.

Anadolu selçuklularının 1243 kösedağ savaşıyla moğullara yenilmesi sonucu devletin beyliklere parçalanıp bölünmesinden sonra eretna beyliğine bağlı kaldığı tahmin edilmektedir.

Yıldırım beyazıd hanın Anadoluda birliği sağlamasıyla Çerikli ve yöresi daha sonradan cihan imparatorluğu haline gelecek Osmanoğulları beyligi’nin hakimiyetine girmiştir.

Osmanlı imparatorluğunu dağılaya yüz tuttuğu yıllarda milli mücadeleye verdiği sayısız şehitlerle destek vererek buğünkü modern türkiyenin kuruluşunda katkıda bulunmuştur.Cumhuriyet döneminde ise Çerikliye gereken önem verilmemiş ancak 1967 yılında Belediyelik hakkı verilmiştir.

 NUFUSU

2630

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*