BALIŞEYH

untitled

TARİHİ

İlçe adını Oğuz Kayı Beyi Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşı Şeyh Edebali’ nin diğer adı olan Balı-Şeyh’ten almıştır. Yerleşim tarihi 1230 -1258 yılları arasındadır. İlçede 13.yy. Selçuklu dönemine ait caminin bulunması bu tarihi doğrulamaktadır.(Kaynak Tarih Bilimcisi Prof. Mustafa Kafalı)

COĞRAFİ YAPISI

İlçemiz kuzeyde Sulakyurt İlçesiyle 24 km., güneyde Keskin İlçesiyle 12 km., doğuda Delice İlçesiyle 35 km. ve batıda Kırıkkale Merkez İlçesiyle 47 km. mülki sınırları ile çevrilmiş olup, toplam 136 km. mülki sınırlara ve 615 km2 yüzölçümüne sahiptir.

İlçemizden geçen E-88 Devlet Karayolunun Ankara’yı Karadeniz ve Doğu İllerine bağlayan önemli yollardan biri olması ayrıca Devlet Karayollarına paralel olarak D.D.Y.’ nın geçmesi İlçenin önemini arttırmaktadır.

İlçemizde genellikle karasal iklim sürmekte olup, yazları sıcak ve kurak, kışları genellikle soğuk ve kısmen kar yağışlıdır. Bölge tipik karasal iklimin hava şartlarına sahip olmakla beraber birkaç km. aralıkla değişik hava şartlarıyla karşılaşmak mümkündür. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde vadi ve yüksek yamaçlarda sis olur. Bölgedeki hakim rüzgar yıldız ve poyrazdır.

Bölgenin en yüksek kesimi güneyde bulunan Denek Dağı ile kuzeydoğuda bulunan Koçubaba Seydim tepesidir. Bu iki bölümde E-88 Devlet Karayoluna gelindikçe alçalan bir arazi kesimi mevcuttur. E-88 Devlet Karayolunun bulunduğu kısım düz ve ova görünümündedir. Bölge arazisinin hemen hemen tamamı tarım alanıdır. İlçe dahilinde en yüksek rakım 1140 m., en düşük rakım ise 872 m., ortalama rakım ise 1000 m.dir. Bölgede dağ olarak adlandırabileceğimiz Keskin İlçesi hududunu teşkil eden Denek Dağı 1140 m. dir. Bölgede Kenanbeyobası Köyünün Azgın Yaylası mevcut olup, yaylanın elektriği ve yolu mevcuttur.

İlçemizin Koçubaba-Ulaklı ve Selamlı Köyleri alanı meşe ormanları ile kaplıdır. Denek Dağı eteklerinde cılız fundalıklar ve meşelikler mevcuttur.

Balışeyh nüfusu 2014 yılına göre 6.100.

Bu nüfus, 3.130 erkek ve 2.970 kadından oluşmaktadır.

Erkek Kadın Toplam
İlçe Merkezleri 1.074 1.013 2.087
 Köyler 2.056 1.957 4.013
Toplam 3.130 2.970 6.100

İDARİ YAPISI

İlçemiz,1953 yılında bucak, 1972 yılında kasaba ve 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşmuş olup, 18.08.1991 tarihinde ise Balışeyh Kaymakamlığı faaliyete geçmiştir.

İlçemizde şeyhlik ve ağalık olmadığı gibi Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici, bölücü ve yıkıcı vb. faaliyetlere rastlanılmaz. Vatandaş, Cumhuriyet Kanunlarına saygılıdır. İlçemiz bu haliyle Ülkemizde ihtiyaç duyulan Milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin temel taşlarından birisidir.

KÜLTÜR

İlçede Halk Kütüphanesinin kendi binası olmayıp, Belediye ye ait binada hizmet vermektedir.

Kültür varlığı olarak, İlçe Merkezi Ballı Mahallesinde 13.y.y. Selçuklu Dönemine ait bir camii mevcut olup , Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. Camii yanında bulunan Türbenin Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebelerinden Karadonlu Can Baba’ya ait olduğu bilinmektedir.

Hacı Bektaş-ı Menakıpnamesinde Balışeyh isminin Cengiz Han’ın oğullarından Kovuş Han‘ın keşisinin soyundan bir kişiye ait olduğu kaydedilmektedir . Ayrıca Kocubaba Kasabasında asıl adı Seyit Hasan Sultan olan ve Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Kocubaba ismi ile bu bölgede görevlendirilen Horasan erenlerinden bir zata ait Türbe bulunmaktadır. Kocubaba’nın bölgeye 14. Yüzyılda geldiği sanılmaktadır.

 Mahalleleri

Bağlarbaşı Mahallesi

Ballı Mahallesi

Fatih Mahallesi

Oba Mahallesi

Yeni Mahallesi

KÖYLER

Akçakavak

Aydınşeyh

A.Karakısık

Beşbıçak

Beyobası

Battalobası

Bıyıkaydın

Dikmen

Eldelek

Hıdırşeyh

H.Beyobası

Işıklar

Karalı

Kargın

Kılevli

Kösedurak

Kırlangıç

K.Beyobası

İzzettin

Ulaklı

Selamlı

Yenilli

Yenice

Y.Karakısık

M.Beyobası

Uzunlar

Kulaksız

Kocubaba

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*